Arama
Filters
Kapat

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1- TARAFLAR 

1.1 - SATICI  

Ünvanı 

Ema İnteraktif Mağazacılık ve Bilişim (www.degirmenliciftligi.com) 

Adresi 

: Zafer mah. Üniversite Varyantı cad. no:88  EFELER/ AYDIN 

Telefon 

: 0 534 780 55 67 

E-posta 

: info@degirmenliciftligi.com 

  
1.2 - ALICI  

Adı Soyadı 

: 

TC Kimlik No 

: 

Fatura Adresi : Faturanın önyüzünde bulunmaktadır. 

Alınan Ürünler 

: 

  

  

Toplam Satış Bedeli 

 

Ödeme Şekli 

: 

Teslim Edilecek Kişi 

: 

Telefon numarası 

: 

Teslimat Adresi 

: / / / 

Fatura Edilecek Kişi/Kurum 

: 

Fatura Adresi 

:  / / /   

Vergi Dairesi 

: 

Vergi Sicil Numarası / TC Kimlik No 

: / 

  

MADDE 2- KONU 

  

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait http://www.degirmenliciftligi.com alan adlı internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.Alıcı, satıcının isim, ünvan, açık adres, telefon, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme sekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve "cayma” hakki konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.degirmenliciftligi.com sitesinde sipariş onay sayfasında yer alan mesafeli satış sözleşmesi ve fatura, işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. 

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN 

Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Satış Bedeli yukarıda belirtildiği gibidir. 

Ödeme Şekli :  

Teslimat Adresi :  

Teslim Edilecek Kişi : 

Fatura Adresi :  

Kargo Ücreti : 

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER 

4.1- ALICI, SATICI 'ya ait http://www.degirmenliciftligi.com alan adlı internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. 

4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. 

4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. 

4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. 

4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. 

4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir. 

4.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. 

4.8. Kargolanmış ve keyfi alım yapılmaması durumunda ödemesinden kago ücreti düşülür. 

4.9- İşbu sözleşme, ALICI’nın ürünü satın almasıyla birlikte geçerlilik kazanır. 

4.10- 18 yaşından küçük kişiler SATICI’dan alışveriş yapamaz.  

MADDE 5- CAYMA HAKKI 

27.11.2014 tarih 29188 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği”nin 2. Maddesinin (ğ) nolu bendi gereği “Yiyecek ve içecek gibi günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya işyerine götürülmesine” ilişkin Mesafeli Sözleşmelerde cayma hakkı bulunmamaktadır. 

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 gün içinde sorun yaşaması halinde (ürünü beğenmeme, yanlış ürün gelme, paketin hasar görmesi durumları vb.) SATICI'ya e-mail veya telefon ile bildirimde bulunulması gereklidir. Bildirim sonucu yapılacak inceleme sonrası SATICI inisiyatifine bağlı olmakla birlikte ALICI ya iade ya da yeni ürün gönderimi yapılabilir. 

MADDE 6- İADE PROSEDÜRÜ VE CAYMA HAKKI 

Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız. 
 

ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, İade edilmek istenen ürün ile birlikte aslı veya bir nüshası mutlaka SATICI’YA geri gönderilmelidir. 

Gelen ürünlerde kırılma, sızdırma, gibi istenmeyen bir durum görüldüğü zaman, ürün kargonun geldiği gün ürün resminin çekilerek www.degirmenliciftligi.com a iletilmesi ve sorunun yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir. 

Ürün lezzetini beğenmeme durumunda iade söz konusu olmamakla birlikte bize ulaşabilirsiniz. 

Kırık ürün, yanlış ürün harici İade etmek istediğiniz ürünlerin, Kargo ücreti müşteriye aittir. 

MADDE 7 - GARANTİ KOŞULLARI 

7.1. www.degirmenliciftligi.com, satılan ürünlere ilişkin ALICI ürünü aldıktan sonra 7 iş gününden sonra bildirilerek sorunlu durumlarla ilgili sorumlu değildir. 

7.2. ALICI ürünü aldıktan hemen sonra SATICI ya ürün kusuru hakkında yazılı bilgi vermesi durumunda SATICI gereğini yapacaktır. 

MADDE 8- SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ 

8.1. "Satıcı”, sözleşme konusu mal/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. 

8.2. Haklı bir sebebe dayanmak suretiyle "satıcı”, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan, "alıcı”ya eşit kalite ve fiyatta mal/hizmet tedarik edebilir.  

8.3. "Satıcı”, mal/hizmetin ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, durumu, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan "alıcı”ya bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 10 (on) gün içinde iade edilir. 

MADDE 9- SÖZLEŞMEYE KONU MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ 

Mal/hizmetin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dâhil satış bedeli, www.degirmenliciftligi.com sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.  

MADDE 10- YENİ SİPARİŞİN İPTALİ 

www.degirmenliciftligi.com’ dan yeni verdiğiniz siparişinizi iptal etmek istediğinizde "Sipariş Takibi” bölümünden siparişlerinize bakınız. Sipariş listesi ekranda listelenecektir. Bu ekranda "Tedarik Aşamasında "gözüken siparişlerinizde bizimle iletişime geçerek verdiğiniz siparişi iptal edebilirsiniz. İptal ettiğiniz siparişleriniz muhasebe tarafından onaylandıktan sonra para iadesi yapılmaktadır. Yeni verdiğiniz siparişlerin iptal işlemini yapabilmemiz için siparişinizin kargoya çıkmamış olması gerekmektedir. Sipariş takibi bölümünde "Siparişiniz Kargoya Verilmiştir.” ibaresi bulunan ürünlerin sipariş iptalleri yapılamamaktadır. 

MADDE 11- TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI 

11.1. "Alıcı”, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde, kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karsı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini "alıcı”dan talep edebilir. "Alıcı”, borcunun ifasında temerrüde düşmesi halinde, borcun gecikmeli ifasından dolayı "satıcı”nın uğramış olduğu zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. 

11.2. "Alıcı”nın diğer ödeme şekillerinden birini tercih etmesi halinde, borcunun ifasında temerrüde düşmesi halinde, genel hükümler çerçevesinde, "satıcı”ya karşı sorumlu olacaktır. 

MADDE 12- YETKİLİ MAHKEME 

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, İstanbul Mahkemeleri yetkilidir. 

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. 

SATICI